Tagovi: slavonska šuma


Josip Kozarac rodio se 1858. godine u Vinkovcima, gdje je završio osnovnu školu i gimnazaju. Djela po kojima je poznat: Priča djeda Nike, Biser Kata, Proletarci, Krčelići neće ljepote, Mrtvi kapitali, Među svjetlom i tminom i nedovršeni roman Živi kapitali.