Tagovi: marin držić


Skup je pronašao blago u zemljanoj posudi, i u njoj je i dalje čuva, iako živi u krajnjoj oskudici koju trpi i njegova kći Andrijana. U Andrijanu je zaljubljen mladi Kamilo, kojemu majka ne odobrava ženidbu bez miraza.

Novela od Stanca je vrlo kratka komedija, što joj i paše. Nema suvišnog opisivanja i dosadnih dijaloga koji se često nalaze u zapletu komedija.

U prologu nas čarobnjak upoznaje sa radnjom cijele konedije. Starca Maroje dolazi u Rim sa sinom Marom. Dao je sinu 5000 dukata i poslo ga u Italiju da obiđe sva važna trgovačaka mjesta i postane trgovac.