Tagovi: Grigor Vitez


Čitajući ovu zbirku pjesama svaka pjesma mi se svidjela, bila duga ili tek napisana u nekoliko stihova. Pjesme su napisane riječima koje su razumljive i najmanjoj djeci, a svojim sadržajem sviđaju se mladima i starima.

Bilješke o piscu: Grigor Vitez rođen je 1911. g. u Kosovcu, u Slavoniji. Objavio je zbirke pjesama; “San boraca u zoru” (1955.), “Pjesme” (1950.), “Naoružane ruže” (1955.), “Povjerenje životu” (1985.), i poezije “Kao lišće i trava” (1960). Za djecu je je objavio zbirke pjesama: “Vesele zamke” (1955.), “Prepelica” (1956.), “Sto vukova” (1957.), “Kad bi drveće [...]