Tagovi: Franz Kafka


Kafka u svojim djelima razvija Kafkijansku atmosferu, što se najbolje očituje u Procesu. Kafka je optužen, ne osjeća se kriv i nema pojma zbog čega je optužen, a isto će se tako osjećati milijuni ljudi zatvoreni u koncentracionim logorima.

Kafkin je svijet apstraktan i abnormalan. Za njega sve što je normalno je anormalno. Okolni likovi u Kafkinim romanima smatraju junake funkcionare u obliku šahovskih figura.