Ivan Andreljevič Krilkov: Basne
O PISCU:

I.A. Krilkov (1768-1844) ruski basnopisac, satiričar i komediograf. Proslavio se prvenstveno svojim basnama, u kojima je često uz općeljudske mane i poroke istodobno šibao i aktualna ruska društvena i kulturna zbivanja po čemu se razlikovao od La Fontainea, kojega je mnogo prevodio i prerađivao i u kojeg se u mnogočem i ugledao. Krilkoljeve basne, pisane gipkim i jampskim stihovima i narodu bliskim jezikom, uspjele su prodrijeti i do europskih čitalaca i do ruskog puka, te pojedine Krilkoljeve sentencije žive i danas kao narodne poslovice.

Pogledaj cijelu lektiru:

Basne – Ivan Andreljevič Krilkov 


Još više lektira i seminara za školu potražite OVDJE

Vruće teme