Vladimir Nazor: Veli Jože
Tema: Doživljaji diva Velog Jože

Osnovna misao: Pohlepa nam može biti samo na štetu, a ne na korist

Likovi: Veli Jože, Ilija, Libert, Jurić, ovčar Ivan, Civetta

Kratki sadržaj:

U gradu Motovunu živo je jedan kmet koji je bio velik kao div. Bio je veoma snažan, ali je služio i pokoravao se gospodi, a pomagao je i radnicima. Orao je po polju, vukao najveće terete, tj. radio je najteže poslove. Taj div zvao se Jože. Jože je zanosno obavljao svoje dužnosti dok nije došao providur i odveo ga brodom u Mletke. Na moru ih je uvatila bura i lađa se potopila, ali Jože se spasio. U toj lađi bio je zatvoren Galeat Ilija. On je bio div sa puno ruku, ali bez nogu. Također je bio i rob. Više..

Pogledaj cijelu lektiru:

Veli Jože – Vladimir Nazor 


Još više lektira i seminara za školu potražite OVDJE

Vruće teme