Petar Hektorović: Ribanje i ribarsko prigovaranje
Bilješke o piscu:

Petar Hektorović (1487. – 1572.), rođen je u Starigradu. Otac mu se zvao Marin te je bio na čelu plemstva, kad su odbijali zahtjeve puka. Kada su Turci udarili na Hvar, najviše je stradao Starigrad, a Petar se jedva spasio preplovivši u Italiju na ribarskom čamcu. Da sačuva sebe i građane, kada bi se napad ponovio, sagradio je Tvrdalj, utvrdu blizu svoje palače pomoću čega su se spasili on i svi oni koji su se u nju sakrili. Umro je 1572. godine kada su Turci ponovo udarili. Njegovo najpoznatije djelo je “Ribanje i ribarsko prigovaranje”.

Pogledaj cijelu lektiru:

Ribanje i ribarsko prigovaranje – Petar Hektorović 


Još više lektira i seminara za školu potražite OVDJE

Vruće teme