August Šenoa: Prijan Lovro
Bilješke o piscu:

August Šenoa rođen je u Zagrebu 14. IX. 1838. Osnovnu je školu polazio u Zagrebu, gimnaziju u Pečuhu i Zagrebu, a pravne je nauke završio u Pragu i Zagrebu. Iz Praga je prešao u Beč gdije je uređivao časopis “Glasonoša”. 1866. g. vratio se u Zagreb i ušao u redakciju “Pozora” (kasnije “Obzora”), zatim je bio gradski bilježnik Zagreba i umjetnički ravnatelj zagrebačkog kazališta. 1870. bio je dramaturg kazališta a 1873. postao je gradski senator. Umro je 13. XII. 1881. u 43. godini života. Godine 1871. štampao je svoj prvi veliki historijski roman iz prošlosti Zagreba – “Zlatarevo zlato”, zatim je napisao veći broj pripovijesti: “Prijan Lovro”, “Mladi Gospodin” “Ilijina oporuka” “Vladimir”, “Branka” i dr., zatim tri historijska romana: “Čuvaj se senjske ruke”, “Seljačka buna”i “Diogenes”, roman iz suvremenog života “Prosjak Luka”, dok povijesni roman “Kletva” koji je izlazio u “Narodnim novinama ” 1880/1881. nije završen, jer ga je zatekla prerana smrt. Više…

Pogledaj cijelu lektiru:

Prijan Lovro – August Šenoa 


Još više lektira i seminara za školu potražite OVDJE

Vruće teme