Sofoklo: Antigona
O PISCU:

Sofoklo je rođen 495.g. pr. Kr. a umro je 406.g. pr. Kr. U svom je dugom životu imao prilike da vidi uspon i pad atenske demokracije. Čitavog je života bio istaknuta ličnost i u ratu i u miru. Bio je vojskovođa i diplomat, cijenjeni pjesnik, prijatelj Perikla i ljubimac cijele Atene. Napisao je 123 drame,te je njima i drugim svojim djelima unaprijedio Grčko kazalište i dramu uopće. Najpoznatije Sofoklove drame su: Ajant, Antigona, Kralj Edip, Elektra…

Mjesto i vrijeme:
Atena oko petog stoljeća prije Krista.

Pogledaj cijelu lektiru:

Antigona – Sofoklo 


Još više lektira i seminara za školu potražite OVDJE

Vruće teme