Homer: Odiseja
Bilješke o piscu:

Tko je Homer? Na ovo pitanje ne može se pouzdano odgovoriti jer o Homeru nemamo iz starine vjerodostojnih vjesti. Njega učeni ljudi smatraju ne samo najvećim starogrčkim pjesnikom, već i začetnikom europske književnosti, jer su djela koja su se sačuvala pod njegovim imenom najstarija od svih u europskoj književnosti. On je svoju ličnost podredio svom umjetničkom cilju. Nije ovo usamljen slučaj u svjetskoj književnosti da je pjesnik nekog velikog književnog dijela ostao nepoznat. Upravo je zbog toga mašta čitalaca stvarala o Homeru različite konbinacije. To je uzrok da se ne može sa sigurnošću tvrditi gdje se Homer rodio i kada, a ni to je li uopće postojao pjesnik s tim imenom. Mnogi su gradovi polagali pravo na to da budu Homerova domovina. Sedam se gradova takmi da su rodno mjesto Homera: Smirna, Rod, Kolofon, Salamina, Hij, Arg i Atena. Po nekim podacima iz Odiseje, kojima se dodiruju neki događaji i političke i trgovačke povijesti, a koji sežu u 7. st. pr. n. e., moglo bi se zaključiti da je Homer starosti tih događaja ili nešto mlađi od njih. Predaja o Homeru govori da je bio slijep i da je pjevao do kraja života. Po onome što predaja kaže mogli bismo Homera usporediti s našim narodnim pjevačima koji su išli od mjesta do mjesta, pjevali pjesme o junacima i tako zasluživali za svoj kruh. Iz Odiseje bi se moglo zaključiti da je njen pjesnik pripadao aristrokraciji, jer je prožet njezinim duhom i pogledima. Više…

Pogledaj cijelu lektiru:

Odiseja – Homer 


Još više lektira i seminara za školu potražite OVDJE

Vruće teme