Euripid: Elektra
O piscu:

Euripid (480. p. n. e. – 405. p. n. e.) bio je starogrčki dramatičar. Dio je velike trojice, uz Eshila i Sofokla. Smatralo ga se i sljedbenikom sofista. Napisao je oko 90 drama. Sačuvano je 17 njegovih tragedija, a autentičnost osamnaeste tragedije “Res” nije potvrđena. Djela: Alkestida, Andromaha, Bakhantice, Elektra, Feničani, Hekaba, Helena, Heraklo, Heraklide (Heraklova djeca), Hiketide (Pribjegarke), Hipolit, Ifigenija među Taurijcima, Ifigenija u Aulidi, Ijon, Mahniti Heraklo, Medeja, Orest, Trojanke, Res.

Pogledaj cijelu lektiru:

Elektra – Euripid 


Još više lektira i seminara za školu potražite OVDJE

Vruće teme