Vergilije: Eneida
O piscu:

Vergilije je bio najistaknutiji rimski pjesnik Augustova doba. Bio je poseban ljubitelj starogrčkih pjesnika i filozofa. Živio je na Augustovu dvoru koji ga je i nagovorio da napiše Eneidu, junački ep u 12 pjevanja i ukupno 9 896 heksametara, u kojem je proslavio rad Julijevaca kojima pripada i car August. Vergilije je snažno utjecao na mnoge europske pisce.

Vrsta djela:
Junački ep

Pogledaj cijelu lektiru:

Eneida – Publije Vergilije Maron 


Još više lektira i seminara za školu potražite OVDJE

Vruće teme