Ephraim Kishon: Kod kuće je najgore
Bilješke o piscu:

Ephraim Kishon je izraelski pisac, rođen 1924. g. u Budimpešti. Za vrijeme rata radio je u logoru u Slovačkoj, a do kraja rata se skrivao i tako uspio izbjeći logore smrti. Godine 1949. se seli u Izrael. Piše duhovite putopise, scenarije, komedije, mjuzikle, kratke priče. Knjiga “Kod kuće je najgore” je najprodavanija knjiga u svijetu.

Ulijepi bližnjega svoga

Likovi koje sam upoznala: Pisac, Amir, Amirova učiteljica, gosp. Frisch

Pogledaj cijelu lektiru:

Kod kuće je najgore – Ephraim Kishon 


Još više lektira i seminara za školu potražite OVDJE

Vruće teme