Marija Jurić Zagorka: Kći Lotršćaka
Bilješke o piscu:

Marija Jurić Zagorka rođena je 1873. u selu Negovcu pokraj Vrbovca, a umrla 1957. u Zagrebu. Bila je istaknuta hrvatska novinarka i spisateljica, pretežno povijesnih, ali i socijalnih i pustolovnih romana kojima je stekla veliku naklonost široke čitateljske publike. Kao novinarka razobličavala je režim Khuena Hedervaryja, a borila se za žensku ravnopravnost. Među njezinim brojnim romanima ističu se Grička vještica, Kći Lotršćaka, Gordana, Kraljica Hrvata, Republikanci i drugo. Nadimak Zagorka uzela je iz ljubavi prema Hrvatskom zagorju, u kojem je provela djetinstvo.

Pogledaj cijelu lektiru:

Kći Lotršćaka – Marija Jurić Zagorka 


Još više lektira i seminara za školu potražite OVDJE

Vruće teme