Francesco Petrarca: Kanconijer
Bilješke o piscu:

Franceco Petrarca, talijanski pjesnik i latinski pjesnik, rođen je 20.7.1304. u Arezzu. Umro je 18. – 19.7.1374. u Arqua kraj Padove. Sin je prognanoga firentinskog notara koji se 1312. preselio u Avignon, tadašnje papinsko sjedište. Studira pravo u Moutpellieru i Bologni (1323.). Sprijateljio se s velikim suvremenikom Boccacciom, koji u njemu vidi duhovnog vodiča. Na Veliki petak, 6. ili 10.4.1327. zagledao se, kako sam tvrdi, u plavokosu i crnooku ljepoticu Lauru i ostao joj zauvijek odan, pa i nakon njezine smrti (1348.), iako mu ona nije uzvraćala ljubav. Njoj u slavu napisao je “Rasute rime”. Njegova poznatija djela su Kanconijer, Africa, Moja tajna.

XI

Lassare il velo o per sole o per ombra

Nosite, gospo tu koprenu krasnu

na suncu i u sjeni,

otkad žudnju vidjeste u meni

s koje mi svako ino htijenje zgasnu.

Dok slatke misli u sebi sam krio,

što željama su slomile mi pamet,

lice već viđah samilošću sjati;

al kad vas Amor upozori na me,

Kose je plave veo obavio,

a nesta pogled koji ljubav prati,

Što vrh sveg od vas žuđah sad mi krati

taj veo tako kleti,

što, na smrt moju, i zimi i ljeti

očiju divnih krije svjetlost jasnu.

Pogledaj cijelu lektiru:

Kanconijer – Francesco Petrarca 


Još više lektira i seminara za školu potražite OVDJE

Vruće teme