Antun Gustav Matoš: Cvijet sa raskršća
Bilješke o piscu:
A. G. Matoš rođen je 13.6.1873. u Tovarniku, a umro je 17.3.1914. u Zagrebu. Pisao je pripovijetke, crtice, feljtone, eseje, putopise, književne, muzičke, likovne i kazališne prikaze, pjesme, a okušao se i u dramskom radu. Kompozicijski solidno postavljene, njegove pripovijetke su pune ilirizma i duhovitih obrata, ali boluju od nedostatka realnih doživljaja.
Nov u pjesničkoj frazi, Matoš je unio u hrvatsku poeziju dah
zapadnoeuropskog simbolizma s kraja 19. st.

Vrsta djela:
Novela

Pogledaj cijelu lektiru:

Cvijet sa raskršća – Antun Gustav Matoš 


Još više lektira i seminara za školu potražite OVDJE

Vruće teme