Ivan Cankar: Istina i ljubav
Bilješke o piscu:

Ivan Cankar se rodio 10. svibnja 1876. g. u Vrhniki, pokraj Ljubljane.

Srednju školu je završio u Ljubljani, a zatim je otišao u Beč da uči tehniku.

Studije nije završio, ostao je književnik i živio od književnog rada. U domovinu se vratio 1909. g. Za dvadeset godina rada napisao je tridesetak knjiga objavljujući pjesme, pripovijetke, romane, drame, eseje i kritike. Za poznavanje Ivana Cankara najvažnija je njegova proza. Najpoznatije pripovijetke su mu: “Vinjete”, “Knjiga za lakomisne ljude”, “Kuća Marije pomoćnice”, “Sluga Jernej i njegovo pravo”, “Grešnik Lenart”, “Moj život” i “Slike iz snova”. Cankar je napisao i tri romana:

“Tuđinci”, “Na klancu” i “Martin Kačur”. Cankar je u svojim djelima prikazivao ljude u borbi za malo sreće u životu povezivajući njihovu sudbinu u snažnu cijeline. Posebno poglavlje u djelu Ivana Cankara je sjećanje na djetinjstvo. Uz likove dijece svuda je i lik majke. Ivan Cankar umro je 11. prosinca 1918. g.

Pogledaj cijelu lektiru:

Istina i ljubav – Ivan Cankar 


Još više lektira i seminara za školu potražite OVDJE

Vruće teme